+359 88 777 0164
office@renova.bg

АБОНАМЕНТ И ЦЕНИ

Тук ще Ви представим нашите абонаментни планове и цени за сградна поддръжка

Абонамент за определена услуга

Честотата на посещенията и вида абонаментен план са изцяло по Ваш избор. Най-важно е избрания план да отговаря на времето необходимо за контрол на Вашите машини, съоръжения и оборудване, които искате да са под наша поддръжка.

За всяко направено посещение се изготвя протокол, в който се отразяват изпълнените неща и препоръки от страна на техническите лица

Калкулатор цена
ПланОписание на абонамента(честотата я опеделяте вие)Ед._Цена
ДомПериодично посещение за извършване на техническа поддръжка, включващо 1 час работа и визуален преглед по чек лист на машини и съоръжения, дограма, врати, осветителни тела, ключове , контакти , сифони, смесители и др. , т.е. всичко за което искате да се погрижим ние.60,00лв.
БизнесПериодично посещение за извършване на техническа поддръжка, включващо 2 часа работа и визуален преглед по чек лист на машини и съоръжения, дограма, врати, осветителни тела, ключове , контакти , сифони, смесители и др. , т.е. всичко за което искате да се погрижим ние.100,00лв.
Бизнес+Периодично посещение за извършване на техническа поддръжка, включващо 3 часа работа и визуален преглед по чек лист на машини и съоръжения, дограма, врати, осветителни тела, ключове , контакти , сифони, смесители и др. , т.е. всичко за което искате да се погрижим ние.130,00лв.
+Цена за всеки започнат час работа, след времето определено в абонаментния план при сключен договор за поддръжка50,00 лв.
Цена за всеки започнат час работа, без сключен договор за поддръжка65,00 лв.