+359 88 777 0164
office@renova.bg

Защо ни е необходима и как да я правим

Поддръжката на сгради представлява дейности, извършвани за запазване и възстановяване на функционалността на жилищни и търговски имоти. Изоставянето на тези дейности може да ограничи функционалността на сградата и в краен случай да съкрати живота й. Освен това генерира значителни разходи в случай на възникнали аварии. 

инженеринг - Техническа поддръжка на сгради - защо и как да я направим

Техническата поддръжка на една сграда, може да се извършва по два начина:

  • Периодична(абонаментна) – когато през определени интервали от време в зависимост от наличните инсталации и съоръжения, се прилагат редица тестове и мероприятия , чиято цел е да запазят инсталациите и съоръженията в добро състояние, така че да отговаря на всички изисквания заложени в етапа на проектирането и изграждането им.
  • Аварийна – когато е необходимо да се възстанови нормалната работа на наличните инсталации и съоръжения, нарушена вследствие на авария . Това е по-скъпия вариант , който е следствие от липса на или нередовна периодична поддръжка .
Анализ - Техническа поддръжка на сгради - защо и как да я направим

Управлението на сграда обикновено включва участието на специалист, който, изправен пред редица проблеми и въпроси. Той трябва да взима решения, изискващи обширни знания, аналитични умения, както и бързина и самодисциплина. В тази връзка има редица инструменти, които подпомагат дейността на техническото лице за събиране на данни и извършване на техническа диагностика или вземане на решения.